INNE

Projekty innej potrzeby

Zbiór projektów które odbiegają od standardów a są wymysłem klientów dla ich potrzeb.
-bilety
-zaproszenia
-dyplomy
-certyfikaty
-smycze
-identyfikatory
-kalendarze
-etykiety na butelki, puszki, kartony
-karty członkowskie
-karty rabatowe
-szyldy reklamowe w sklepach
Wszystkie projekty są przygotowane wedle potrzeb i zastosowania czy to pod druk czy dla potrzeb internetu i innych mediów