PLAKATY

Plakat

Zgodnie z definicją, plakat to forma ogłoszenia, reklamy bądź hasło ujęte w artystyczny sposób, zwykle powielane i umieszczane w wielu miejscach publicznych.
Plakat zaliczany jest do grafiki użytkowej i w zależności od tematyki oraz pełnionej funkcji może być sklasyfikowany jako plakat plakat reklamowy, wyborczy, propagandowy, filmowy, teatralny lub społeczny.

Ważna jest też sama treść plakatu

Promując wydarzenie, należy zawrzeć na plakacie konkretne informacje, istotne z punktu widzenia uczestników – datę, godzinę oraz miejsce. Promując produkt, należy z kolei skupić się na przekierowaniu odbiorcy do strony internetowej firmy, na której klienci znajdą więcej informacji.

Korzyści płynące z zastosowania plakatów reklamowych są ogromne

Pozwalają one na przyciągnięcie uwagi odbiorcy i zainteresowanie go produktem lub usługą firmy. Plakaty budują pozytywny wizerunek firmy przy relatywnie niskich nakładach kosztów.

Wykonanie projektu

Każdy projekt jest indywidualny wedle potrzeb i zaleceń klienta.
Plakaty są wykonywane dla potrzeb internetu oraz pod druk z wcześniej przygotowanymi spadami drukarskimi.
Projekt graficzny może być przygotowany pod druk w kolorystyce CMYK lub RGB w jakości 300dpi lub większej.
Każdy projekt może być zapisany na dowolny format, ale najczęściej jest to PNGJPG, PDF